CAMPINGREGLEMENT

CAMPINGREGLEMENT Dorpszeskamp Mierlo / Live in de Wei / Camping de Sprink 2019

Zodra men de festivalcamping van Dorpszeskamp Mierlo en Live in de Wei betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van de organisatie gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid op het campingterrein te waarborgen.

 • Alleen personen met een campingticket of het juiste polsbandje mogen overnachten op de camping. Bezoekers dienen zich aan de receptie te melden en kunnen tegen een vergoeding van 2 euro campinggasten bezoeken.
 • De festivalcamping is geopend van vrijdag 28 juni 12:00 uur tot en met maandag 1 juli 12:00 uur.
 • Volg altijd de richtlijnen van de camping stewards, security en hulpdiensten op.
 • In gevallen van discussie heeft de campingorganisatie het laatste woord.
 • Bij het betreden van de festivalcamping vindt actieve toegangscontrole plaats van personen en worden voertuigen en meegebrachte verblijfsmiddelen doorzocht. Zaken welke niet zijn toegestaan op het park worden hierbij in beslag genomen.
 • De organisatie is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat de organisatie tot enige vergoeding is gehouden. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Men mag eten en drinken mee de camping opnemen voor eigen gebruik en afgestemd op een verblijf van drie dagen. Eten en drinken bestemd voor verkoop is niet toegestaan. Het meebrengen van alcohol wordt gedoogd, maar is gelimiteerd tot maximaal 12 blikjes (0,33 Liter) licht alcoholische drank per persoon. Glaswerk (waaronder bier/frisdrank houdende verpakkingen) is niet toegestaan.
 • Niet alleen bij binnenkomst, maar ook tijdens de festivaldagen wordt er streng gecontroleerd op het binnenbrengen van glas.
 • Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken.
 • Illegaal kamperen (buiten de daarvoor aangegeven gebieden) is niet toegestaan.
 • Parkeren van vervoersmiddelen op de camping is niet toegestaan, met uitzondering van Campers en Caravans, die op een afgescheiden deel van de camping zullen worden geplaatst. Hiervoor dient vooraf een apart camper- en caravanticket aangeschaft te worden. Dit ticket dient zichtbaar op het verblijf bevestigd te worden.
 • Als stelregel geldt dat alleen campers, caravans en vouwwagens die als zodanig door de RDW zijn gekeurd de camping mogen toetreden.
 • Caravans, campers en/of andere vervoers- of verblijfsmiddelen welke naar het oordeel van de organisatie niet in deugdelijke staat verkeren, worden niet tot het campingterrein toegelaten. 
 • Gasflessen/-installaties zijn wegens brandweervoorschriften uitsluitend toegestaan in campers en niet in caravans en vouwwagens. Er moet een recent (max. 1 jaar oud) keuringsrapport kunnen worden getoond, waaruit blijkt dat de gasinstallatie gekeurd is m.b.t. gasdruk en gaslekkage. Zonder dit keuringsrapport is het alleen toegestaan om kleine gasflessen (max. 1 kilo) voor eenmalig gebruik mee te nemen. Kleine gasflessen voor eenmalig gebruik zijn ook toegestaan in caravans en vouwwagens.
 • Er is stroom aanwezig op de camping. Elektrische kachels mogen niet worden aangesloten. De maximale belasting van de stroomaansluiting is 6 ampère.
 • Eigen stroomvoorzieningen zoals aggregaten, (auto)accu’s, ed. zijn verboden. Wel toegestaan zijn battery packs om een mobiele telefoon op te laden.
 • De grootte van de tent moet overeenkomen met het aantal personen dat daadwerkelijk in de tent slaapt. Dat betekent: niet met twee personen in een legertent.
 • Het meenemen en plaatsen van zogenaamde partytenten gaat ten koste van ruimte voor slaaptenten. De organisatie kan beslissen dat een partytent moet worden afgebroken indien noodzakelijk.
 • Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen op de camping.
 • Open vuur is verboden.
 • Zelf meegebrachte geluidsinstallaties zijn niet toegestaan op de camping.
 • Op de camping zijn gratis toiletten aanwezig. Gebruik deze en laat wildplassen achterwege uit respect voor je medekampeerders en de natuur!
 • Houd de sanitaire voorzieningen schoon en ruim eigen spullen op na gebruik. De organisatie doet tevens haar uiterste best de sanitaire voorzieningen schoon te houden, mochten desondanks de douches en / of toiletten niet schoon zijn dan verzoeken we je dit te melden bij de receptie van de camping.
 • BBQ’en is op de camping toegestaan, mits er gebruik gemaakt wordt van wegwerp-bbq’s. Plaats de BBQ niet direct op het gras om schroeiplekken en brandgevaar te voorkomen. Tref verder voldoende veiligheidsmaatregelen voordat u gaat BBQ’en
 • Neem niets mee naar de festivalcamping, Dorpszeskamp Mierlo of Live in de Wei dat te waardevol is om te verliezen of dat niet vervangbaar is. Als je bang bent dat iets wordt gestolen, laat het dan niet achter in je tent. Tenten zijn onmogelijk diefstalveilig te maken.
 • Het bezoek aan de festivalcamping geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen.
 • Denk aan de nachtrust van de medekampeerders en buurtbewoners. We zijn tenminste stilte vanaf 01.00 uur op vrijdag en zaterdag (sluiting tent) en om middernacht op zondag.
 • Houd de camping schoon. Er worden voldoende voorzieningen getroffen om vuilnis in te deponeren. Op de camping dient het afval gescheiden (grijs, groen, papier, plastic, en glas) te worden.Tevens zullen er vuilniszakken worden uitgedeeld voor restafval. Deze worden dagelijks ook weer opgehaald. Laat bij vertrek geen spullen en rotzooi achter op de camping.

 

December 2018

 

Dorpszeskamp Mierlo / Live in de Wei / Camping de Sprink